Norsk
        

 Nyeste profiler

Brusnichka
Brusnichka
38 år gammel
Russland
M   G
Korolek
Korolek

Ukraina
M   G
Ma_Na
Ma_Na
30 år gammel
Japan
M   G
Nalaik
Nalaik
49 år gammel
Japan
M   G
Salita
Salita
34 år gammel
Japan
M   G
Danena
Danena
litt over 50 år gammel
Japan
M   G

Reel flerspråklighet. Enkelt og praktisk system for kommunikasjon av mennesker, som snakker foskjellige språk (...)
Informasjon og hjelp
Støttetjeneste
Copyright © 2010 InterLingvo.Com